Jak správně vybrat a připojit zabezpečovací systém

Výběr a připojení zabezpečovacího systému nejsou úplně jednoduchou záležitostí a může dokonce vyžadovat i konzultaci s odborníkem. Existuje několik důležitých aspektů, které je třeba při návrhu zabezpečovacího systému zohlednit. Primárně je nutné vybrat místnosti, které je potřeba zabezpečit, jelikož zabezpečení kompletního objektu by vyžadovalo velkou finanční investici. Jak vybrat místnosti a případně přístupové cesty, které mají být zabezpečeny, jakým způsobem je možno je zabezpečit, jak umístit zabezpečovací systém, a další otázky si zodpovíme v následujícím článku.

Jak vybrat místnosti, které mají být zabezpečené

Při návrhu zabezpečovacího systému bychom si měli uvědomit, že zabezpečení na sebe navazujících místností je méně finančně náročné, než zabezpečení místností, které na sebe nenavazují. Bezpečnostní systémy je vhodné umístit do místností, kde se nachází cennosti a elektronika. Pokud na sebe tyto možnosti nenavazují, pak je dobré zvážit přesunutí některých věcí, jako jsou cennosti, důležité dokumenty a peníze, do zabezpečených prostor.

Zabezpečení přístupových cest

Nejprve bychom si měli ujasnit, co rozumíme pod pojmem přístupová cesta. Nejedná se totiž pouze o chodby a místnosti, které do zabezpečovaného prostoru vedou, nýbrž také okna umístěná do výšky 3 metrů a také balkóny. Přístupové cesty by pak měli být kontrolovány zabezpečovacím systémem a měli bychom pokrýt možné způsoby narušení. Chceme-li však udržet cenu na přiměřené hodnotě, tak je nutné dělat menší kompromisy. Některé přístupové cesty totiž mohou být příliš komplikované, že je případný zloděj s největší pravděpodobností nepoužije. Jiné přístupové cesty se naopak samy nabízí. Jedná se například o zadní dveře, prosklené stěny a další.

Jak zabezpečit přístupové cesty

Existuje několik typů detektorů, kterými je možno přístupovou cestu zabezpečit.

Detektor otevření dveří a okna

Detekce otevření dveří a okna je logicky metodou, kterou je možné zabezpečit dveře a okna. Při otevření pak detektor patřičně zareaguje. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost individuální instalace na každé dveře a okno, čímž se zvyšují jak finanční náklady, a to především při přítomnosti většího počtu dveří a oken.

Detektor pohybu osob

Detektory pohybu osob můžeme pokrýt místnosti až o ploše 50 m2 (teoreticky i větší). Jeho výhodou je, že není nutnost zabezpečovat ani dveře, ani okna, jelikož detektor zachytí pohyb osoby v celé místnosti. Velkou výhodou je nižší náročnost na instalaci a zároveň i na údržbu.

Detektor rozbití skla

Existuje možnost detekovat rozbití skleněné výplně o ploše od 1 m2. Tento typ detektorů je ideální pro zabezpečení větších skleněných ploch, tedy například výloh, či prosklených stěn. Detektor rozbití skla pak bývá v mnoha případech doplněn detektorem pochybu osob.

topsecurity

Jednotlivé komponenty zabezpečovacího systému a jejich umístění

Profesionální zabezpečovací systémy bývají složeny z více komponent, a to primárně z centrální ústředny řídící jednotlivé komponenty, klávesnice či dálkového ovladače a detektorů, případně i sirén. Kam tyto komponenty umístit?

Centrální ústředna

U centrální ústředny je důležité to, aby nemohla být narušena, ale zároveň je nutno uvědomit si, že při běžném provozu není nutné k ní přistupovat. Nejčastěji bývá umístěna v různých komorách či na WC. Při výběru jejího umístění je však důležité dbát na to, aby nedocházelo k přehřívání.

Ovládací klávesnice

Klávesnice bývá umístěna u vchodu do prostoru, který je zabezpečený. Je důležité, aby k ní byl dobrý přístup, jelikož se využívá k zapnutí a vypnutí bezpečnostního systému. Zároveň je vhodné, avšak ne zcela nutné, aby klávesnice byla umístěna v prostoru, který je hlídaný.

Detektor pohybu

Detektory pohybu je vhodné umístit zhruba do dvoumetrové výšky v rohu místnosti. Detektor nesmí být v žádném případě zakryt jakýmkoliv předmětem, jelikož by mohla být narušena jeho činnost. Ani přímé působení topení, klimatizace či jiného zdroje tepla není zcela vhodné.

Detektor rozbití skla

Detektor rozbití skla, nebo také detektor tříštění skla, je umísťován naproti skleněné výplní, tedy například výloze či prosklené stěně, přičemž vzdálenost od skla nesmí přesáhnout 9 metrů. Umístěn by měl být stejně jako detektor pohybu ve zhruba dvoumetrové výšce od podlahy.

Detektor otevření dveří a oken

Magnetický detektor otevření dveří a oken bývá namontován přímo na dveřích či oknech. Nutno je dbát na to, aby při otevírání a zavírání dveří/oken, nedošlo k jeho poškození. Detektory otevření dveří a oken se skládají ze dvou částí - magnetu a detekční části. Zatímco magnet reaguje na pohyblivou část oken a dveří, detekční část reaguje na tu nepohyblivou.

Požární detektor

Detektor požáru se instaluje na strop místnosti, aby mohl zareagovat na známky stoupajícího kouře. Kvůli efektivitě pak je vhodné uvědomit si, na kterých místech by požár mohl vzniknout a požární detektor nainstalovat přímo nad toto místo. Vhodné je však i umístění ve středu místnosti. Jeden požární detektor je schopen zabezpečit místnost o ploše přibližně 30 m2.

Siréna

V případě využití interiérové sirény je vhodné vybrat místo, kde nebude ovlivněna povětrnostními podmínkami a zároveň byla dobře slyšet, přičemž je vhodné, aby byla v místnosti zabezpečené bezpečnostním systémem. Exteriérové sirény pak můžou být umístěny na libovolném místě na objektu. Jejich výhodou jsou obranné prvky, které brání jejímu zneškodnění. Stejně jako interiérová siréna, by měla být při poplachu dobře slyšet i ta exteriérová. Vhodným místem na její umístění je štít domu, kde zároveň dává najevo, že je objekt zabezpečen.

Propojení jednotlivých komponentů zabezpečovacího systému

Všechny komponenty, od klávesnice až po sirénu, jsou vedeny do centrální ústředny, a to v takzvané hvězdicové topologii. Propojení probíhá většinou pomocí dvoupárového (čtyřžilového) kabelu a v zásadě se jedná o poměrně jednoduchou záležitost, kterou je možno provést pomocí běžného nářadí.

Nastavení a instalace bezpečnostního systému

Při pořizování bezpečnostního systému máte na výběr ze dvou variant. Buďto si můžete pořídit předem konfigurovaný zabezpečovací set a celý bezpečnostní systém si postavit sami (k čemuž je tento set určen a přizpůsoben). Instalace pak nevyžaduje žádné složité nastavování, zvláštní znalosti ani nástroje. Druhou možností je přenechání správy bezpečnostního systému do rukou odborníků, tedy zpravidla bezpečnostních agentur.

Propojení bezpečnostního systému pomocí PCO

Pomocí PCO je možnost připojit zabezpečovací systémy EZS, EPS a CCTV. První dva jmenované systémy se dají připojit za využití telefonních sítí, sítí GSM, vlastních rádiových sítích či rovněž za využití internetu. U systému CCTV je možnost napojení k PCO pouze přes internetové připojení.

Služby a přednosti PCO

PCO nabízí spoustu výhod a služeb. Primárně je objekt neustále sledován operátorem PCO a v případě jeho narušení je k objektu okamžitě vyslána ozbrojená výjezdová skupina a zároveň je poskytnut servisní technik, který s touto skupinou spolupracuje a určí příčinu poplachu. Při výměně informací o střeženém objektu je možnost zavést heslo a mezi služby PCO patří i hlídání automatických testů a spojení jednotlivých radiostanic. PCO rovněž sleduje výpadky sítě a také napětí záložního zdroje, přičemž v případě výpadku je uživatel informován. Velkou předností PCO je možnost určit dobu, kdy by měl být objekt uzavřen, o což se PCO automaticky postará a vy se nemusíte obávat, že jste systém zapomněli zapnout.

Zde ale služby zákazníkovi ještě nekončí. PCO zároveň monitoruje požáry a úniky plynu či vody, vlhkost v objektu, technologie a také překročení mezních teplot. Samozřejmostí je nahrávání a archivace komunikace operátora PCO se zákazníkem a výjezdovými skupinami. Zákazník pak každý měsíc obdrží výpis informací o dění v objektu.

Zásah při poplachu

V případě poplachu vyhlášeném EZS bezprostředně zkontaktujeme nejbližší výjezdové vozidlo PCO, a to za pomocí vlastní radiostanice, přičemž skupinu navedeme na místo, tedy do vašeho objektu. V případě zájmu vás operátoři rovněž okamžitě kontaktují na vámi poskytnutá čísla a předloží vám všechny informace. V případě narušení, pak do příjezdu Policie ČR a majitele objektu, zajistí PCO fyzickou ostrahu, která objekt zkontroluje, popřípadě dopadne pachatele. Výjezdová vozidla pak mají zabudována zařízení, jež sledují jejich polohu a archivují cesty, čímž je možno zpětně dohledat či okamžitě zjistit jejich polohu.


25.5.2015

Doporučené odkazy

AC Heating - tepelná čerpadla
Nabízíme tepelná čerpadla vzduch-voda pro vytápění, vybavená inverterem-frekvenčním měničem, ...
Knauf Praha, s. r. o.
Společnost Knauf Praha, s. r. o., působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje ...
Knauf Insulation
Světový výrobce a dodavatel izolací se širokou škálou výrobků splňujících požadavky na energetickou ...

Komentáře

Přidávání komentářů je možné pouze pro přihlášené uživatele.

 


Zapomněli jste svoje přihlašovací údaje?
Registrace

Český kanafas | Chalupářská svítidla | Galerie o bydlení | Články o bydlení | Venkovský styl | Odkazy
To pravé BYDLENÍ - magazín o bydlení, informační portál o bydlení, stavebnictví a zahradě. Inspirace, trendy a Vaše fotogalerie.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Vybavení chalupy | Stavba chalupy